Köpvillkor

Våra köpvillkor

Allmänna villkor
1. Köpinformation

Vi säljer inte till minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.
När du handlar via internet gäller konsumentköp- och distansavtalslagen som skyddar dig som konsument när du handlar på distans. Du kan läsa mer om detta hos konsumentverket.

2. Priser

Alla priser visas i svenska kronor och inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten för att göra prisförändringar utan förvarning vid eventuella prisfel i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttlagstiftning.
Om du köpt en vara med felaktigt pris blir du meddelad per e-post innan korrigering i din beställning.

3. Betalningsalternativ

Vi erbjuder enkla och säkra betalningar genom klarna oavsett om du handlar som privatperson eller företag. Med klarna kan du välja att betala med faktura, delbetalning eller Bank/kreditkort.

Bank/Kreditkort

Kortbetalning på vår webbsida görs via Klarna Checkout och kostar inget extra. All din kortinformation skickas krypterat via SSL så att ingen utomstående kan läsa av dina kortuppgifter vilket ökar säkerheten för dig som kund. Mer om klarna kan läsa om här: Klarna Checkout

Vår webbsida anväder sig av 3D-secure vid kortköp genom Klarna Checkout. 3D Secure (3DS)-teknologi är ett extra säkerhetslager för onlinekorttransaktioner som används av Visa. Det innebär ett särskilt skydd mot bedrägerier, genom att lägga till ett extra autentiseringssteg för onlineköp.

Faktura

Faktura via klarna kostar inget extra. Fakturan skickas i första hand separat till dig per e-post eller via Klarna appen om du har den. När du väljer att betala med faktura görs en sedvanlig kreditupplysning för att se så att du är kreditvärdig. Detta sker helt per automatik och det är inga uppgifter som påverkar din kreditvärdighet i framtiden. Fakturan ska vara betald inom 14 dagar från det att vi skickar din beställning. Mer om Klarna Faktura kan läsa om här: Klarna Faktura

Delbetalning

Tack vare vårt samarbete med Klarna kan erbjuda dig möjligheten att dela upp din betalning. Mer om klarnas delbetalningsvillkor kan du läsa om här: Klarna Delbetalning

4. Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

5. Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas.
Tar du ej emot eller hämtar ut din beställning tvingas vi debitera 300 kronor för de utlägg vi gjort för porto, administration och andra avgifter.
En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

6. Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall återsänd vara har bruten förpackning, inte är i brukbart skick eller det saknas delar, kan vi tillämpa ett värdeminskningsavdrag med upp till 100%. Var noga med att kolla så att produkten du fått är korrekt innan förpackningen bryts. Vi ansvar ej för produkter som är felbestälda eller felskickade.
Konsumenten ska efter skickat meddelande senast inom 14 dagar återsända varan/varorna, du kan meddela oss via e-post på christoffer.stromgren@batmc.se.

Observera att ångerrätten inte gäller på specialbeställda varor så som icke lagerförda originaldelar eller varor som inte kan lämnas tillbaka av hälso-eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder eller kosmetiska produkter. Vid frågor om detta kontakta oss via telefon 019-133000 eller e-post christoffer.stromgren@batmc.se.

7. Återbetalning

Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi mottagit meddelande om önskad återbetalning. Varan måste kommit åter till oss innan återbetalning kan ske.

8. Reklamationsrätt

Du som konsument har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Anmälning om fel på varan inom två månader anses alltid inom skälig tid. Du måste även lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig.

Vid reklamation följer vi konsumentköplagen. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i varan redan innan leverans. Förvara ditt kvitto väl då det detta krävs vid en reklamation.

Vid en godkänd reklamation står vi för alla kostnader inklusive all frakt.

Har du en vara du vill reklamera ber vi dig att skicka ett mail till oss på order@motostar.se.

Vi ansvar inte för skador som sker vid montering av felaktiga eller fellevererade varor.

Vi följer den Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.

Allmänna Reklamationsnämndens webbplats: https://arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

9. Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.